25 maj 2018 träder en ny lag, GDPR i kraft (dataskyddsförordningen).

Lagen ersätter PUL och gäller inom hela EU och även i några länder som har påhängsavtal.

Lagen ger individen större insyn, trygghet och rättigheter över de persondata som samlas in av företag och myndigheter.

Persondata är information som kan användas för att identifiera en enskild person som t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer. Som anställd i ett företag som Digitalprint i Österåker AB, org.nr 556835-7866 (nedan kallat DiggiPrint) har ett avtal med sparar vi dina uppgifter utifrån ett avtalsförfarande.

Vilka uppgifter sparas och varför?

På DiggiPrint sparar vi personuppgifter om våra kunders kontaktpersoner. Denna data samlas in vid avtalstillfället och sparas skyddat i vårt affärssystem Fortnox.  Fortnox hjälper oss att uppfylla GDPR i rollen som personuppgiftsbiträde. Fortnox har som personuppgiftsbiträde ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus.

Adressdata för mailutskick används också i det program vi skickar mail från.

Vi sparar vanligen din e-postadress, namnet på företaget du jobbar på, telefonnummer samt ditt namn. Personuppgifterna samlas in utifrån ett avtalsförhållande.

Vi skyddar dina uppgifter

All företagsdata, inklusive personuppgifter, är skyddade med personliga inloggningskoder på samtliga enheter. Vi använder oss också av brandvägg och antivirus-program för att skydda oss och vår data från intrång samt SSL-säkerhet på våra hemsidor.

Dina rättigheter och våra skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Som Personuppgiftsansvarig är DiggiPrint skyldig att informera dig som kund/kontaktperson om hur dina uppgifter sparas och används. DiggiPrint är också skyldig att kostnadsfritt medge en förfrågan om registerutdrag över individens sparade personuppgifter.

Om du upptäcker att dina uppgifter ändrats eller av andra anledningar inte stämmer har du rätt att begära justering av uppgifterna. Du har också rätt att få dina uppgifter, som är lämnade enligt ditt samtycke, raderade. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgifterna inte krävs för rättslig grund eller enligt gällande avtalsförfarande.

Du har rätt att motsäga dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och/eller för automatiserat beslutsfattande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, lagrar och använder informationen. DiggiPrint kommer aldrig att ge bort eller sälja adressuppgifter till någon annan.